Kerstactie 2015

Ieder jaar in december doet Cordeo iets speciaals voor haar gewaardeerde klanten en relaties. Voorgaande jaren hebben wij onze klanten en relaties gevraagd een keuze te maken voor een goed doel, waaraan wij het jaarlijkse relatiegeschenk hebben gedoneerd. Met de recente gebeurtenissen in de wereld hebben wij besloten ook in 2015 deze actie voort te zetten.

We hebben een voorselectie gemaakt van drie goede doelen. Uit deze drie goede doelen kunnen onze klanten en relaties een keuze maken. De geselecteerde goede doelen zijn:

Het Rode Kruis

“Bij rampen en conflicten helpen we direct. Met een wereldwijd netwerk van meer dan 17 miljoen vrijwilligers is het Rode Kruis altijd ter plaatse. We starten direct met levensreddende activiteiten en bieden onderdak, voedsel, schoon drinkwater en medische voorzieningen. Ons doel: zoveel mogelijk levens redden.”
Het Nederlandse Rode Kruis maakt gebruik van de Brand Portal van Cordeo om de landelijke afdelingen in staat te stellen zelf campagnematerialen te maken en te bestellen.

Make A Wish – Nederland

“Kinderen voor wie het leven voor een groot deel bestaat uit angst, zorgen en ziekenhuisbehandelingen. Make-A-Wish Nederland haalt deze kinderen uit de zorgen en laat ze door het vervullen van hun liefste wens weer kind zijn in plaats van patiënt. Dit geeft deze kinderen maar ook het hele gezin kracht en energie voor de toekomst.”
Make-A-Wish Nederland kan dit allemaal realiseren dankzij de inzet van ruim 400 vrijwilligers. Giften en fondsenwervende acties (geld, maar ook in natura) van bedrijven, clubs, scholen en (sport)verenigingen zijn samen met de structurele steun van donateurs en sponsoren noodzakelijk. Make-A-Wish Nederland ontvangt geen overheidsbijdrage.

Stichting van het Kind

“35.000 kinderen wonen in tehuizen in Nederland. Dit zijn kinderen die mishandeld, verwaarloosd of verlaten zijn door hun ouders. Deze kinderen wonen vaak in grote instellingen, maar soms ook op een geheime locatie bij u in de straat zonder dat u dat weet. Stichting van het Kind voert projecten uit op vraag van de kinderen. De projecten leveren een bijdrage aan de ontwikkeling en zelfredzaamheid van kinderen, zodat ze net als andere kinderen kansen krijgen om in te stromen in de maatschappij.”
Uw donatie wordt besteed aan de kinderen in tehuizen in uw eigen regio. Dankzij een vermogensfonds gaat 100% van uw donatie naar de kinderen. Onze projecten maken echt een verschil. Wij vinden dat kinderen in tehuizen een zelfde kans verdienen als ieder ander kind.

Terug naar nieuws