Maatschappelijk verantwoord ondernemen: meer dan alleen zonnepanelen

Iedereen is bekend met het ecologische probleemstuk. Ook weet iedereen dat het vaak de bedrijven zijn die groenere oplossingen in de weg staan. Daarom wordt het concept MVO, of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, steeds meer gestimuleerd door de overheid. Bij MVO komt er meer kijken dan alleen een duurzamere manier van ondernemen: er moet ook rekening worden gehouden met andere maatschappelijke kwesties, zoals optimale toegankelijkheid van producten voor iedereen en goede werkomstandigheden in de gehele keten. Op deze manier kan het bedrijfsleven concrete stappen zetten om niet langer oplossingen in de weg te staan en zelfs te kunnen bijdragen aan een betere wereld.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen als softwareorganisatie

Cordeo heeft zich vanaf de start van het bedrijf bezig gehouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook als softwareorganisatie, proberen wij een bijdrage te leveren aan de samenleving in de bredere zin. We kijken dan ook hoe wij cultuur, zorg en NGO’s kunnen ondersteunen maar ook hoe we mensen met functionele beperkingen kunnen helpen.

Ons MVO-beleid richt zich dan ook op drie concrete speerpunten:

• Productontwikkeling en infrastructuur

• Subsidiëring/sponsoring maatschappelijke doelgroepen

• Verbeteringen binnen de eigen organisatie en kantooromgeving

Eerste stap naar MVO: Productontwikkeling en infrastructuur

Maatschappelijk verantwoord ondernemen begint bij de ontwikkeling van het product zelf. Ons product BrandSpot levert intrinsiek al een bijdrage aan het verminderen van de milieubelasting bij onze klanten en in de keten erna. Door het eenvoudig maken van digitale documenten is het niet langer nodig om dergelijke materialen fysiek te produceren waardoor er een grote besparing is op kosten, chemische materialen en papier. Wanneer materialen toch geproduceerd moeten worden zijn de documenten zo opgemaakt dat ze in kleine oplages geprint of gedrukt kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat de productiehoeveelheid precies kan worden afgestemd op de vraag en er minder wordt weggegooid.

Tevens is het zo dat Cordeo een uitgebreid internationaal printnetwerk heeft waardoor er bij de ‘bron’ geproduceerd wordt. Hierdoor wordt de gehele creatieketen geoptimaliseerd en wordt de belasting voor het milieu sterk verminderd. Met de nieuwe versie van BrandSpot verduurzamen we nog meer door o.a. groenere hosting, efficiëntere code en kleinere bestanden.

Ook proberen we BrandSpot zo toegankelijk mogelijk te maken. Een integratie van de Webrichtlijnen voor Universele Toegankelijkheid met de BrandSpot Studio, maakt het mogelijk om PDF’s aan te maken die ook door een screenreader te lezen zijn.

Tweede stap naar MVO: Subsidiëring/sponsoring maatschappelijke doelgroepen

Zorginstellingen, NGO’s en culturele instellingen hebben vaak onvoldoende middelen om in oplossingen zoals BrandSpot te investeren. We dragen bij aan een betere wereld door hen onze Brand Portal aan te bieden tegen zeer gereduceerde tarieven en soms gratis zodat ook deze organisaties gebruik kunnen maken van BrandSpot. Met BrandSpot zijn NGO’s beter in staat fondsen te werven en kosten te besparen op operationele kosten zodat er meer geld overblijft voor goede doelen.

Derde stap naar MVO: Verbeteringen binnen de eigen organisatie en kantooromgeving

Ook binnen onze organisatie en kantooromgeving zijn er manieren om de belasting op het milieu te kunnen minimaliseren/compenseren. Zo wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van groene stroom van Energiewacht Groep, een leverancier met een hoge score in het onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE, maar onze nieuwste aanwinst zijn 54 zonnepanelen die wij deze week hebben laten plaatsen op het dak van het Cordeo hoofdkantoor.

Op deze manieren hopen wij als bedrijf een minimale impact te hebben op het milieu, en hopelijk iets bij te dragen. Wij kijken in ieder geval met optimisme vooruit, en hopen natuurlijk op een zonnige toekomst!

Terug naar nieuws