Privacyverklaring

Cookie voorkeuren

Selecteer welke cookies u wilt accepteren van deze website.

 • Optie 1

  Alle cookies toestaan

  Cookie instellingenToegestaan
  Google AnalyticsToegestaan
  Google AdWords remarketingToegestaan
  LinkedIn remarketingToegestaan
  Alle cookies toestaan
 • Optie 2

  Accepteer alleen functionele en niet-privacygevoelige cookies (geen PII)

  Cookie instellingenToegestaan
  Google AnalyticsToegestaan
  Google AdWords remarketingNiet toegestaan
  LinkedIn remarketingNiet toegestaan
  Sommige cookies toestaan

Gegevens

Cordeo B.V.
Telfordstraat 36
8013 RM  Zwolle

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 05078185

Contactpersoon voor privacy-zaken is de heer Johan Pienaar.
De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de website www.cordeo.nl

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we” of “onze”.

 

Website

Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.

 

Softwareapplicatie

Als wij het hebben over de softwareapplicatie dan wordt daarmee bedoeld onze online softwareoplossing, die door ons op basis van een (licentie)overeenkomst ter beschikking wordt gesteld.

 

Cookies

Als u gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt: verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics). Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers.

Deze cookies worden ongeveer 14 maanden bewaard. Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld.

Naast de cookies voor Google Analytics gebruiken we de volgende cookies:

Google AdWords remarketing en LinkedIn remarketing. Hiermee kunnen we bezoekers relevante advertenties tonen op websites van derden. Een bezoeker krijgt bij het bezoek aan de website een melding over het gebruik van cookies te zien. Deze cookies worden gedurende 6 maanden bewaard.

 

Persoonsgegevens

a. Algemeen en doelen.

De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen.

 1. a) Het eerste doel is de verwerking van persoonsgegevens van potentiële klanten of geïnteresseerden die hun (contact)gegevens achterlaten op onze website. Deze gegevens krijgen wij als iemand via onze website een demo aanvraagt of gegevens achterlaat via de pagina “Contact”. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen en contact te houden met de betreffende personen. b) De gegevens van het formulier om een whitepaper te downloaden, worden door Cordeo alleen gebruikt voor het doel waarvoor het formulier wordt ingevuld: het aanvragen van de whitepaper. Deze gegevens worden eventueel ook gebruikt om contact op te nemen met de betreffende personen om ze meer te vertellen over het betreffende onderwerp en/of onze producten/diensten. Hier vragen we toestemming voor.
 2. Het tweede doel is de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten zelf, ter uitvoering van de overeenkomsten die wij sluiten met onze klanten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten, een overeenkomst met ze sluiten en die uitvoeren en kunnen factureren.
 3. Het derde doel is dat we personen onze ‘Newsletter’ of andere informatie toesturen. We vragen hier toestemming voor. Personen kunnen zich voor deze berichten uitschrijven.
 4. Het vierde doel is dat onze klanten in onze softwareapplicatie persoonsgegevens verwerken. De klant bepaalt zelf welke persoonsgegevens dit zijn. Denk aan het aanmaken van visitekaartjes door een klant van een werknemer van die klant, of het maken van een brochure met foto’s van medewerkers. Het gaat hier om persoonsgegevens die niet van ons zijn, maar die noodzakelijk (in de softwareapplicatie) verwerkt worden om de overeenkomst die wij met onze klanten hebben uit te voeren. Wij doen in beginsel niets met deze persoonsgegevens.

b. Welke persoonsgegevens? De (persoons)gegevens die we verwerken voor de eerste drie zojuist genoemde doelen zijn voornamelijk:

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer, e-mailadres
 • KvK-nummer en eventueel logo
 • overeenkomsten, facturen, betalingsgedrag
 • correspondentie met onze (potentiële) klanten
 • overeenkomsten
 • financiële-, factuur,- en betalingsgegevens gerelateerd aan overeenkomsten

De inhoud van de persoonsgegevens van het vierde doel (zie hierboven onder sub a) wordt door onze klanten zelf bepaald. Wij hebben daar geen invloed op.

c. Verstrekking aan derden. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat nodig is voor hetgeen hierboven onder sub a is vermeld. Zo kunnen persoonsgegevens bijvoorbeeld worden verstrekken aan een drukker/printer. En vaak zal het zo zijn dat de drukker/printer de betreffende producten bij onze klant aflevert.

d. Hosting. Persoonsgegevens worden op meerdere servers “in the cloud” opgeslagen. Alleen wij hebben toegang tot deze servers.

e. Termijnen. Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende periodes:

 • Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren we 6 jaar.
 • Gegevens die we ontvangen via het aanvragen van een demo of via de websitepagina “contact” worden verwijderd indien en zodra duidelijk is dat de hier uit voortvloeiende contacten niet tot een overeenkomst leiden.
 • Gegevens die we ontvangen via het aanvragen van een whitepaper worden verwijderd zodra duidelijk is dat het document is gedownload. Indien er toestemming is gegeven om contact op te nemen over het betreffende onderwerp en/of onze producten/diensten, worden de gegevens verwijderd zodra duidelijk is dat de hier uit voortvloeiende contacten niet tot een overeenkomst leiden.   
 • Gegevens die een klant in onze softwareapplicatie opslaat, worden daar bewaard zo lang de klant deze niet verwijdert dan wel voor zolang de overeenkomst tussen ons en de klant loopt.
 • Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen.
 • Persoonsgegevens die we verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de toestemming.
 • Onder het kopje ‘Cookies’ staat ook een bewaartermijn genoemd.

f. Van wie krijgen wij persoonsgegevens. Wij krijgen persoonsgegevens via onze website (demo aanvraag of via “contact uw”) en via onze (potentiële) klanten.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodieke de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Iedere klant krijgt één of meerdere login’s met bijbehorend wachtwoord waarmee de klant toegang heeft tot de softwareapplicatie. De klant is zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van deze toegangsgegevens. Ook is de klant zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de data die zij plaatst of laat plaatsen in de softwareapplicatie.

 

Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.

 • Betrokken kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt.
 • Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren.
 • Het recht om wissing van persoonsgegevens te vragen.
 • Het recht op beperking van de verwerking.
 • Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht om bezwaar te maken

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

 

Klacht

Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

 

Versie van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 september 2018.

Copyright 2018 Cordeo – Sitemap – Privacy & Cookies

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren