Universal Accessibility: PDF’s toegankelijk maken voor iedereen met BrandSpot

In theorie is internet dé plaats waarop informatie door iedereen gedeeld en gelezen kan worden. Toch is online informatie zelf vaak niet toegankelijk voor iedereen. Vooral mensen met een functionele beperking (zoals blinden, slechtzienden, laaggeletterden en dyslectici) worden vaak uitgesloten van informatie die bruikbaar voor hen zou kunnen zijn.

Veel mensen met een functionele beperking bezitten de nodige technologie om in ieder geval toegang te hebben tot PDF’s. Dankzij zogeheten screenreaders is het soms mogelijk om tekst uit PDF-documenten om te zetten in spraak en braille. Toch is dit niet genoeg: bij het maken van het PDF bestand moeten er specifieke structuren worden aangebracht en speciale acties gebeuren om deze “screenreaderproof” te maken. Om digitale toegankelijkheid te waarborgen, zijn er speciale Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) op Europees niveau bedacht. In deze richtlijnen wordt er rekening gehouden met screenreaders en staan de speciale handelingen beschreven die bij de opmaak van een PDF bestand noodzakelijk zijn.

Cordeo is de afgelopen maanden druk bezig geweest om BrandSpot geschikt te maken voor het generen van PDF documenten die voldoen aan de WCAG. In de laatste release is deze ondersteuning nu ter beschikking gekomen voor alle klanten. Hiermee is Cordeo de eerste in de markt die met behulp van geautomatiseerde opmaak tooling documenten echt toegankelijk maakt voor blinden en slechtzienden. Het unieke daarbij is dat BrandSpot het werk uit handen neemt: op basis van ontwerpen gemaakt in Indesign en de toegevoegde content worden automatisch de juiste structuren – zoals logische indeling, leesvolgorde, documentstructuur en inhoudsopgave –  aangebracht. Het resultaat is een document dat voldoet aan de WCAG-eisen, nabewerken van de gegenereerde PDF’s is niet langer vereist.

Dit is goed nieuws voor mensen met een functionele beperking maar ook voor onze onderwijs- en overheidsklanten. Digitale toegankelijkheid is niet alleen belangrijk vanuit sociaal oogpunt (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) maar is ook verplicht voor de (semi-)overheid. Met de officiële opnamen van Europese standaard EN 301 549 in de nieuwe wet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) wordt dit nog eens onderstreept.

Binnenkort zal Cordeo een whitepaper uitbrengen met meer informatie over ‘Universal Accessibility’.

Terug naar nieuws